Hökumətlərarası Təqaüd Proqram və Dövlət Proqramları çərçivəsində xaricdə təhsil xidməti artıq
https://portal.edu.az üzərindən fəaliyyət göstərməkdədir.